Ние Сме Едно Семейство

Медицинският Център За Асистирана Репродукция "Варна" ООД

Е открит и лицензиран на 26.04.1995 г. Първите успешни бременности са документирани още в края на същата година.

Центърът работи като Трета лаборатория в България и дълго време е единствен център извън столицата.

През първите години от дейността си МЦАР работи под патронажа на проф. Карла Милс, един от основоположниците на Ин витро технологиите в Борн Хол (Англия).

До момента общият брой на пациентките, които са потърсили помощ при нас е над 3980, а отчетените успешни бременности са 1729 на брой.

През 2000 г. за успешно въвеждане на нови методи лекарският екип е удостоен със званието “Медик на 2000 г.”, а през 2004 г. – с Диплом за изключителни резултати.
Центърът се специализира в:

Хормонално-овариална стимулация.

Изкуствена инсеминация (вкл. интраутеринна с материал от съпруга или дарител).

Пункция и аспирация на яйцеклетки (извършва се с обща упойка).

ICSI - Интрацитоплазмено инжектиране на сперматозоиди и ET(Embryo Transfer).

TESE (Testicular sperm extraction) - Тестикуларна екстракция на сперматозоиди, PESA (Percutaneous epididymal sperm aspiration) - Еркутанна епидидимална аспирация на сперматозоиди.

Замразяване на оплодени яйцеклетки и сперматозоиди.

Донорство на ембриони след споразумение с дарителката и дарената, и събразно закона.

Всички хормонални, биохимични, микробиологични, рентгенологични, ехографски и спермални изследвания.

Лапароскопска (безкръвна) диагностика и хирургия.

Диагностична и оперативна хистероскопия (оглед и оперативни интервенции в маточната кухина).

Проследяване на бременността след асистирана репродукция, 3-4D Фетална морфология.

Цезарово сечение и други операции върху вътрешните и външните гениталии.
Центърът предлага на своите клиенти:

Специализирани ехографски прегледи

Трите високо специализирани ехографски прегледи за оценка на феталната морфология в различни срокове на бременността. Изследванията се извършват в комфортна обстановка с качесвтвена ултразвукова апаратура от най-висок клас от високо квалифицирани, сертифицирани специалисти.


Професионалните услуги на психолог

Създаването на потомство е изконно право на всяко живо същество.

Право, което човек получава още с раждането си. Когато партньорите в двойката не могат да удовлетворят това толкова съкровено желание – да вдъхнат живот, често изпитват негодувание и болка.

Множеството етапи на инвитро процедурите, очакванията и резултатите след всeки един от тях, променят руслото на живота в двойката. Всяка нова процедура носи надежда, а всеки нов неуспех се оказва емоционален товар.

Когато следването на лекарските предписания върви ръка за ръка с общуване, с осъзнаване на чувствата и приоритетите, пътят става по-лесен и приятен. Затова …нека поговорим.
Успеваемостта

На Медицинския Център през последните години се движи около 48 % бременности за трансфер. Трансферират се най-често два, но не повече от три ембриона, а останалите се замразяват по желание на семейството и се съхраняват до 5 години. Триплодната бременност е редуцирана до 1%, а двуплодната до 25%.

В Центъра вече не се използва т.н. ембриоредукция, т.е. редуциране на триплодна в двуплодна или едноплодна бременност, освен при установен дефект на някои от ембрионите.


МЦАР "Варна" ООД работи активно с "Център за асистирана репродукция" към Министерството на Здравеопазването. Центърът подпомага финансово и организационно желаяещи за извършването на дейности в областта на асистираната репродукция в лечебни заведения в Република България. Повече информация можете да намерите на сайта на центъра - http://www.car-bg.org/.
Сертификати